Illustratie bij interview 2

 Gemaakt voor bij interview in TIJDschrift, 2018