Illustratie bij interview 2

Gemaakt voor bij interview in TIJDschrift, 2018